uvjete korištenja

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja 


Uvod

Istraživanje zadovoljstva zaposlenika koje se provodi putem Pulser.online platforme na web adresi https://zadovoljstvozaposlenika.hr/ u vlasništvu je tvrtke TAU ON-LINE d.o.o. (u daljnjem tekstu MojPosao), OIB:4273924910, iz Zagreba, Strojarska 20, zastupana po Predsjedniku Uprave Igoru Žonji.

Cilj istraživanja zadovoljstva zaposlenika je dati tvrtki sudionici istraživanja (u daljnjem tekstu Sudionik) alat za procjenu zadovoljstva zaposlenika te senzibilizirati javnost na upravljanje ljudskim resursima. Kroz istraživanje ujedno se utvrđuje koje su najbolje tvrtke za rad u Republici Hrvatskoj prema iskustvima i percepciji zaposlenika tih tvrtki.


Nagrada „Najbolji poslodavac“

U Istraživanju mogu sudjelovati poslodavci svih veličina s obzirom na broj zaposlenih, ali se na usporednu listu za nagradu Najbolji poslodavac mogu kvalificirati samo poslodavci s više od 20 zaposlenih, a koji provedu istraživanje na svim zaposlenicima koji su u tvrtki duže od 3 mjeseca.

Za nagradu Najbolji poslodavac ne kvalificiraju se poslodavci koji provode besplatnu verziju istraživanja.


Besplatna verzija istraživanja

Besplatna verzija istraživanja dostupna je samo tvrtkama koje provode Istraživanje zadovoljstva zaposlenika prvi puta.

Besplatna verzija Istraživanja zadovoljstva zaposlenika provodi se u online obliku te je nakon provedbe iste Sudioniku dostupan izvještaj koji sadrži:

 1. ukupnu ocjenu zadovoljstva zaposlenika

 2. 3 najbolje i 3 najslabije kategorije

 3. 3 najbolja i 3 najslabija pitanja


Privatnost

Sudionik u Istraživanju sudjeluje dobrovoljno. Tvrtka sudionica istraživanja će MojPosao, radi omogućavanja izvršenja usluga pri procesu istraživanja, dati stanovite informacije koje se tiču Sudionika, koje nisu javne, tj. povjerljive su i/ili privatne naravi.

MojPosao će isto tako radi omogućavanja izvršenja usluga pri procesu istraživanja, dati stanovite materijale i informacije koje se tiču MojPosao, koje nisu javne, tj. povjerljive su i/ili privatne naravi.

Pod pojmom 'Povjerljiva informacija' smatraju se podaci, usmeni i/ili pisani (pohranjeni na bilo kojem mediju), koji su u trenutku davanja informacija bili od strane koja daje informacije kao takvi i definirani, a namijenjeni su isključivo za svrhu provođenja procesa istraživanja. Obveza čuvanja Povjerljivih informacija iz ovog članka ne primjenjuje se u slučajevima kada zahtjevi za njihovim davanjem proizlaze iz važećih propisa RH ili dolaze od ovlaštenih tijela.

MojPosao zadržava pravo korištenja Povjerljivih informacija za potrebe grupne analize podataka na temelju kojih će objaviti 10 najbolje plasiranih tvrtki. Nagrada će se dodijeliti 3 tvrtke u kategoriji velike tvrtke, 3 tvrtke u kategoriji srednje tvrtke, 3 tvrtke u kategoriji male tvrtke i jednoj tvrtki u kategoriji „Best new entry“. Ime i logotip Sudionika u slučaju kada nije jedan od 3 najbolja sudionika se ne objavljuje.

Nagrada „Best new entry“ dodjeljuje se tvrtki koja prvi puta provodi istraživanje, a ostvarila je najbolju ocjenu zadovoljstva zaposlenika u konkurenciji tvrtki koje prvi puta provode istraživanje.

S obzirom na Povjerljive informacije koje su mu dane, MojPosao se obavezuje da će ograničiti pristup Povjerljivim informacijama samo na osobe čija službena zaduženja podrazumijevaju prikupljanje i analizu tih informacija u gore navedenu svrhu, bilo da su osobe zaposlenici MojPosao ili da su vanjski suradnici kojima MojPosao može, po potrebi, povjeriti dio poslova.


Obveze Sudionika

Sudionik se obvezuje:

 1. osigurati relevantan uzorak s obzirom na veličinu tvrtke i odjele u tvrtki prema uvjetima koji su naveden na web stranici www.zadovoljstvozaposlenika.hr u slučaju kada tvrtka želi sudjelovati u natjecanju za nagradu 'Najbolji poslodavac'

 2. dobiveni anketni upitnik i povjerljive informacije čuvati unutar tvrtke (neće drugim pravnim subjektima davati povjerljive informacije)

 3. osigurati jednaku mogućnost sudjelovanja svim zaposlenicima

 4. obavijestiti zaposlenike u koju svrhu će se njihove poslovne e-mail adrese koristiti, u

  slučaju kada provode Istraživanje putem online anketa

 5. distribuirati upute za zaposlenike koji će sudjelovati u Istraživanju, a koje će osigurati i

  dostaviti MojPosao, u slučaju provođenja istraživanja putem tiskanih obrazaca

 6. unijeti podatke o zaposlenicima na razini grupe koja sudjeluje u istraživanju: stručnu spremu, broj zaposlenika te njihove e-mail adrese; pod brojem zaposlenih smatra se broj zaposlenih u vrijeme pokretanja istraživanja zadovoljstva zaposlenika nezavisno od eventualnih naknadnih promjena

 7. podmiriti račun za provođenje istraživanja u zakonskom roku

Sudionik ujedno prihvaća:

U istraživanju mogu sudjelovati svi zaposlenici koji rade na puno ili skraćeno radno vrijeme i koji su najmanje 3 mjeseca u radnom odnosu, bez obzira na vrstu radnog odnosa.

MojPosao savjetuje da u istraživanju ne sudjeluju zaposlenici koji su za vrijeme provođenja istraživanja duže od 3 mjeseca na bolovanju ili porodiljskom dopustu.


Obveze MojPosao

MojPosao se obavezuje:

 1. provesti Istraživanje u terminu koji je dogovoren sa Sudionikom

 2. dostaviti upute svim zaposlenicima, ukoliko Sudionik omogući valjane email adrese

  zaposlenika

 3. prikazati rezultate istraživanja na platformi Pulser.online nakon isteka roka završetka

  provedenog Istraživanja

 4. objaviti listu 10 najbolje plasiranih Sudionika (3 tvrtke u kategoriji velike tvrtke, 3 tvrtke u

  kategoriji srednje tvrtke, 3 tvrtke u kategoriji male tvrtke i jednoj tvrtki u kategoriji „Best

  new entry“)

 5. dati Sudionicima usporedne rezultate istraživanja (grupna usporedba s drugim tvrtkama

  sudionicama) po završetku ciklusa tekuće godine

 6. po završetku Istraživanja tj. nakon izvršene usluge, MojPosao će ispostaviti račun. Cijena

  istraživanja zadovoljstva zaposlenika temelji se na ukupnom broju zaposlenika unutar tvrtke te uključuje opciju filter, neovisno o vrsti istraživanja. Cijena se iskazuje izračunom na službenoj web stranici: www.zadovoljstvozaposlenika.hr

 7. na redovne cijene Istraživanja, tvrtke koje imaju popunjenost Istraživanja veću od 75% te tvrtke koje su provele Istraživanje prethodne godine ostvaruju pravo na popust od 10%, a tvrtke koje su klijenti portala MojPosao ostvaruju pravo na popust sukladno sklopljenom ugovoru

 8. godinu dana nakon provedenog istraživanja, MojPosao će trajno izbrisati e-mail adrese zaposlenika unesene u sustav od strane Sudionika, a koje su korištene isključivo za primanje obavijesti i podsjetnika u online načinu provođenja istraživanja


Nepravilnosti

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u procesu provođenja Istraživanja, MojPosao će obavijestiti Sudionika o istome pismenim putem te rezultati istraživanja neće biti uzeti u obzir prilikom procesa utvrđivanja najbolje plasiranih Sudionika.

Ponavljanje istraživanja može se ponoviti jednom, isključivo na zahtjev Sudionika. Izvršitelj će za ponavljanje istraživanja poslati novi račun za provođenje istraživanja po redovnim cijenama provođenja istraživanja bez mogućnosti obračuna popusta.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovih uvjeta i u vezi s njima, kao i na pravne učinke koji iz tog proistječu, konačno će se riješiti na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

 

MojPosao je dio ALMA CAREER grupacije: mojposao.net / poslovi.infostud.com / posao.ba / profesia.sk / jobs.cz / monster.cz / monster.fi / cv.ee / cvonline.lt / cv.lv / workania.hu / monster.hu / monsterpolska.pl / duapune.com / jobtiger.bg / vrabotuvanje.com.mk / prekoveze.me / ejobs.ro / Tau on-line d.o.o., Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, Hrvatska - OIB: 14273924910 Upisan u registar trgovačkog suda u Zagrebu - MBS 080343957 - IBAN HR3023600001102440138 pri Zagrebačka banka d.d. - Temeljni kapital 20.200,00 HRK upisan u cijelosti - Predsjednik Uprave Igor Žonja

 

Zatvori