uvjete korištenja

Uvjeti korištenja

 

Opći uvjeti korištenja

 ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA
platforma Pulser.online
www.zadovoljstvozaposlenika.hr

 

 

Uvod

Istraživanje zadovoljstva zaposlenika koje se provodi putem Pulser.online platforme na web adresi www.zadovoljstvozaposlenika.hr u vlasništvu je tvrtke TAU ON-LINE d.o.o. (u daljnjem tekstu MojPosao), OIB:4273924910, iz Zagreba, Strojarska 20, zastupana po Predsjedniku Uprave Igoru Žonji. 

Cilj istraživanja zadovoljstva zaposlenika je dati tvrtki sudionici istraživanja (u daljnjem tekstu Sudionik) alat za procjenu zadovoljstva zaposlenika te senzibilizirati javnost na upravljanje ljudskim resursima. Kroz istraživanje ujedno se utvrđuje koje su najbolje tvrtke za rad u Republici Hrvatskoj prema iskustvima i percepciji zaposlenika tih tvrtki.
 
U Istraživanju mogu sudjelovati poslodavci svih veličina s obzirom na broj zaposlenih, ali se na usporednu listu za nagradu Najbolji poslodavac mogu kvalificirati samo poslodavci s više od 20 zaposlenih.

 

 

Privatnost

Sudionik u Istraživanju sudjeluje dobrovoljno. Tvrtka sudionica istraživanja će MojPosao, radi omogućavanja izvršenja usluga pri procesu istraživanja, dati stanovite informacije koje se tiču Sudionika, koje nisu javne, tj. povjerljive su i/ili privatne naravi. 

MojPosao će isto tako radi omogućavanja izvršenja usluga pri procesu istraživanja, dati stanovite materijale i informacije koje se tiču MojPosao, koje nisu javne, tj. povjerljive su i/ili privatne naravi. 

Pod pojmom 'Povjerljiva informacija' smatraju se podaci, usmeni i/ili pisani (pohranjeni na bilo kojem mediju), koji su u trenutku davanja informacija bili od strane koja daje informacije kao takvi i definirani, a namijenjeni su isključivo za svrhu provođenja procesa istraživanja. Obveza čuvanja Povjerljivih informacija iz ovog članka ne primjenjuje se u slučajevima kada zahtjevi za njihovim davanjem proizlaze iz važećih propisa RH ili dolaze od ovlaštenih tijela. 

MojPosao zadržava pravo korištenja Povjerljivih informacija za potrebe grupne analize podataka na temelju kojih će objaviti 3 najbolja sudionika (kao jedinstvenu listu od 3 ili segmentiranu listu od 3 velika, 3 mala i 3 srednja sudionika) prema rezultatima istraživanja. Ime i logotip Sudionika u slučaju kada nije jedan od 3 najbolja sudionika se ne objavljuje. 

S obzirom na Povjerljive informacije koje su mu dane, MojPosao se obavezuje da će ograničiti pristup Povjerljivim informacijama samo na osobe čija službena zaduženja podrazumijevaju prikupljanje i analizu tih informacija u gore navedenu svrhu, bilo da su osobe zaposlenici MojPosao ili da su vanjski suradnici kojima MojPosao može, po potrebi, povjeriti dio poslova.

 

 

Obveze Sudionika

Sudionik se obvezuje:
1. osigurati relevantan uzorak s obzirom na veličinu tvrtke i odjele u tvrtki prema uvjetima koji su naveden na web stranici www.zadovoljstvozaposlenika.hr  u slučaju kada tvrtka želi sudjelovati u natjecanju za nagradu 'Najbolji poslodavac'
2. dobiveni anketni upitnik i povjerljive informacije čuvati unutar tvrtke (neće drugim pravnim subjektima davati povjerljive informacije)
3. osigurati jednaku mogućnost sudjelovanja svim zaposlenicima
4. obavijestiti zaposlenike u koju svrhu će se njihove poslovne e-mail adrese koristiti, u slučaju kada provode Istraživanje putem online anketa
5. distribuirati upute za zaposlenike koji će sudjelovati u Istraživanju, a koje će osigurati i dostaviti MojPosao, u slučaju provođenja istraživanja putem tiskanih obrazaca
6. unijeti podatke o zaposlenicima na razini grupe koja sudjeluje u istraživanju: stručnu spremu, broj zaposlenika te njihove e-mail adrese; pod brojem zaposlenih smatra se broj zaposlenih u vrijeme pokretanja istraživanja zadovoljstva zaposlenika nezavisno od eventualnih naknadnih promjena
7. podmiriti račun za provođenje istraživanja u zakonskom roku

Sudionik ujedno prihvaća:
U istraživanju mogu sudjelovati svi zaposlenici koji rade na puno ili skraćeno radno vrijeme i koji su najmanje 3. mjeseca u radnom odnosu. U istraživanju ne mogu sudjelovati praktikanti, studenti, zaposlenici koji su za vrijeme provođenja istraživanja duže od 3. mjeseca na bolovanju ili porodiljskom dopustu.
 

 

 

Obveze MojPosao

MojPosao se obavezuje:
 1. provesti Istraživanje u terminu koji je dogovoren sa Sudionikom
2. dostaviti upute svim zaposlenicima
3. prikazati rezultate istraživanja na na platformi Pulser.online nakon isteka roka završetka provedenog Istraživanja
4. objaviti listu najbolje plasiranih Sudionika (kao jedinstvenu listu od 3 ili segmentiranu listu od 3 velika, 3 mala i 3 srednja Sudionika)
5. dati Sudionicima usporedne rezultate istraživanja (grupna usporedba s drugim tvrtkama sudionicama)
6. po završetku Istraživanja tj. nakon izvršene usluge, MojPosao će dostaviti račun. Cijena istraživanja zadovoljstva zaposlenika temelji se na ukupnom broju ispunjenih anketnih upitnika (online i/ili tiskanih) te uključenju opcije filter. Službeni cjenik iskazan je cijelo vrijeme na službenoj web stranici: www.zadovoljstvozaposlenika.hr
7. godinu dana nakon provedenog istraživanja, MojPosao će trajno izbrisati e-mail adrese zaposlenika unesene u sustav od strane Sudionika, a koje su korištene isključivo za primanje obavijesti u online načinu provođenja istraživanja 

 

 

 

Nepravilnosti


 U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u procesu provođenja Istraživanja, MojPosao će obavijestiti Sudionika o istome pismenim putem te rezultati istraživanja neće biti uzeti u obzir prilikom procesa utvrđivanja najbolje plasiranih Sudionika. 

Ponavljanje istraživanja može se ponoviti jednom, isključivo na zahtjev Sudionika. Izvršitelj će za ponavljanje istraživanja poslati novi račun za provođenje istraživanja po redovnim cijenama provođenja istraživanja bez mogućnosti obračuna popusta.

 Svi sporovi koji proizlaze iz ovih uvjeta i u vezi s njima, kao i na pravne učinke koji iz tog proistječu, konačno će se riješiti na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

 

 

 

 

MojPosao je dio ALMA CAREER grupacije: mojposao.net / poslovi.infostud.com / posao.ba / profesia.sk / jobs.cz / monster.cz / prace.cz / monster.fi / cv.ee / cvonline.lt / cv.lv
Tau on-line d.o.o., Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, Hrvatska - OIB: 14273924910 Upisan u registar trgovačkog suda u Zagrebu - MBS 080343957 - IBAN HR3023600001102440138 pri Zagrebačka banka d.d. - Temeljni kapital 20.200,00 HRK upisan u cijelosti - Predsjednik Uprave Igor Žonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatvori